Обемът на китайския износ на Apple се е увеличил с 1,9% през 2021 г

Според неотдавнашен доклад на Китайската търговска камара за внос и износ на хранителни продукти, местни продукти и странични животински продукти, Китай е изнесъл 1,078 милиона метрични тона пресни ябълки на стойност 1,43 милиарда долара през 2021 г., което представлява увеличение от 1,9% в обема и спад от 1,4% в стойността в сравнение сминалата година.Спадът в стойността на износа до голяма степен се дължи на относително ниските цени на китайските ябълки през втората половина на 2021 г.

Поради въздействието на продължаващата пандемия от COVID-19 върху световната търговия,Износът на плодове от Китай през 2021 гпоказва 8,3% намаление на обема и 14,9% намаление на стойността в сравнение с2020 г, възлизащи съответно на 3,55 милиона метрични тона и 5,43 милиарда долара.Като най-добре представящата се категория за износ на плодове, пресните ябълки представляват съответно 30% и 26% от целия износ на плодове от Китай по отношение на обем и стойност.Първите пет задгранични дестинации за пресни китайски ябълки през 2021 г. в низходящ ред на стойността на износа са Виетнам (300 милиона долара), Тайланд (210 милиона долара), Филипините (200 милиона долара), Индонезия (190 милиона долара) и Бангладеш (190 милиона долара).Обемът на износа за Виетнам и Индонезия регистрира увеличение на годишна база (YOY) от съответно 12,6% и 19,4%, докато този за Филипините е намалял с 4,5% спрямо 2020 г. Междувременно обемите на износа за Бангладеш и Тайланд остават по същество същото като миналата година.

Шест провинции представляват 93,6% от общия износ на ябълки по отношение на обема през 2021 г., а именно Шандонг (655 000 метрични тона, +6% на годишна база), Юнан (187 000 метрични тона, −7% на годишна база), Гансу (54 000 метрични тона, + 2% на годишна база), Ляонин (49 000 метрични тона, -15% на годишна база), Шанси (37 000 метрични тона, -10% на годишна база) и Хенан (27 000 метрични тона, +4% на годишна база).

Междувременно Китай също е внесъл приблизително 68 000 метрични тона пресни ябълки през 2021 г., което е спад от 10,5% на годишна база.Общата стойност на този внос е 150 милиона долара, което е увеличение от 9,0% на годишна база.Като най-големият доставчик на ябълки в Китай, Нова Зеландия изпрати 39 000 метрични тона (−7,6% на годишна база) или 110 милиона долара (+16% на годишна база) пресни ябълки в Китай през 2021 г. Заслужава да се отбележи също, че вносът на пресни ябълки от Южна Африка регистрира значително увеличение от 64% в сравнение с 2020 г.


Време на публикуване: 01 март 2022 г